Общи условия

ПОЛИТИКА НА ТУРОПЕРАТОРА И ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Балансирана туристическа програма, в която има време за посещение на туристически обекти, свободно време за релакс, самостоятелни разходки време на индивидуалните интереси на туристите, време за обяд и вечеря, ако туристическият пакет не включва такива. Организираното пътуване не трябва да се превръща в отмятане обекти, точки, километри и броени минути, то трябва да остави чувство на удовлетворение и приятно изживяване в пътуващите. 

От страна на ТУРОПЕРАТОРА това се постига с добре обмислена туристическа програма изпълнена от ерудирани и запознати с маршрута организатори.
От своя страна всеки от участниците трябва да се съобразява с останалите и да има достатъчна култура на пътуване. 

В рамките на ценовата политика се стремим да предложим настаняване в добри хотели с удобно разположение и по този начин да осигурим оптимално отношение цена-качество.
Предлагана комбинация от туристически услуги - транспорт, хотелско настаняване, екскурзии с посещение на забележителности, представлява туристически пакет по смисъла на Директивата ЕС 2015/2302.

Дружеството Панда Травел, ЕИК 130436199, носи отговорност за изпълнението на туристическия пакет / ако ползватe такъв. 
В съответствие със законовите изисквания дружеството  Панда Травел е предприело необходимите защитни мерки за възстановяване на вашите плащания . 
В случай на несъстоятелност, дружеството Панда Травел  е застарховано в ЗД "ЕВРОИНС" АД.   Застрахователят, с който ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил застрахователен договор Отговорност на Тур Оператора по смисъла от Закона за туризма е ЗД "Евроинс", със седалище и адрес на управление гр. София. бул. Христофор Колумб 43, номерът на застрахователната полица е № 03700100001999 . В случай че туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. и ако в туристическия пакет е включен транспорт – вашето връщане до началната точка на отпътуване.

Телефони за връзка с Туроператора: в работни дни от 10.30 ч. до 18:30 ч.: 02/981 54 43, 02 986 51 51, 0 879 36 76 70
Кординационен телефон за спешна връзка  0 879 36 76 70 освен ако не е предоставен друг  преди пътуването , в зависимост от конкретното пътуване на всеки клиент. 


УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

I. ЗАПИСВАНЕ,  СРОКОВЕ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ И ПЛАЩАНЕ

1. Предварителна резервация, може да се направи директно е нашия офис, по телефон, факс или ел. поща след направена заявка, чрез попълване на резервационна бланка, която трябва да бъде потвърдена най-късно до 3 работни дни, от страна на Туриста  чрез плащане на депозит./  не важи за кампанийни дати и общо национални празници.за тези резервации срокът е максимум до 24 часа след направената заявка
2. Действаща резервация се прави само след заплащане на определения депозит по конкретната oорганизирана програма, хотелска резервация, индивидуално пътуване.
Независимо от внесения депозит при неспазване на срокове за доплащане ПОТРЕБИТЕЛЯ губи съответната отстъпка за ранни записвания като пакетната цена се рекалкулира по цени валидни към момента на резервирането.
3. Пълната сума се заплаща най-късно 20 /двадесет/ работни дни преди датата на отпътуване /освен ако не е упоменат друг срок по-конкретното пътуване/
4.Преди да извърши плащане на депозита , ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да се е запознал с общите условия на ТУРОПЕРАТОРА и заплащайки депозита заявява, че ги приема и се съгласява да съобразява действията си с тях.
5. След извърщено плащане , частично или цялостно  от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ (по банков път, пощенски запис, в брой и др),  ТУРОПЕРАТОРЪТ генерира поименен договор, отразяващ основните параметри на платения пакет, хотелска резервация, друг вид пътуване,  съобразен с настоящите общи условия, който се счита за валиден и без подписа на туриста.

6. Когато туроператорът направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора, туроператорът пряко или чрез туристическия агент е длъжен да уведоми незабавно потребителя, който може:

6.а да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора /когато това е възможно/, което уточнява тяхното отражение върху цената, или

6. б да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.

7 Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.


II . НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Валиден международен паспорт ЗА ДЪРЖАВИ ИЗВЪН   ЕС
2. Лична карта ЗА ДЪРЖАВИ В РАМКИТЕ НА  ЕС
3. Европейска здравна карта, ако имате издадена такава Откакто България е член на Европейския съюз, сключването на медицинска застраховка при пътуване в държавите-членки вече не е задължително. Достатъчно е да носите своята европейска здравноосигурителна карта /ЕЗОК/. Това е документ, с който доказвате, че сте си плащали редовно здравноосигурителните вноски и имате право на безплатно медицинско обслужване
* ЕЗОК не важи за следните европейски държави: Лихтенщайн, Швейцария,  Норвегия, Исландия. 
4. Медицинска застраховка за чужбина - Застраховката е доброволна. За държавите в които е задължителна такава тя се включва в цената на пакета за организираните пътувания. За държавите където медицинската застраховка не е задължителна Туристите могат да заявят и да им бъде издадена такава срещу допълнително заплащане. Сумата за ползваните медицински услуги се покрива директно от застрахователя.
ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага възможност за сключване на застраховка "Отмяна на пътуване". Подробности за условията ще получите при записване в офисите на фирмата или на сайта на застрахователна компания Евро инс .
3. Визи – за държавите, за които е необходимо издаване на виза Туристът е длъжен да предостави всички необходими документи. За пътуванията с визи Туроператорът не гарантира получаването на виза, а само предоставя всички изисквани от съответното посолство документи надлежно попълнени и предоставени му от Туриста. За непълна или неточно предоставена информация в тази връзка отговорност носи Туристът


III  УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАЩИ ДЕЦА

1. Пътуването на деца от 0 до 18 годишна възраст, се осъществява с валиден задграничен паспорт 
2. Ако Туриста  е лице под 18 години, той трябва да предостави нотариална заверена декларация от двамата родители, че са съгласни с пътуването /ако непълнолетният пътува с един от родителите е необходимо той да притежава такава от другия родител.


IV. СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Заявка за пътуване може да се направи от 1година до 5 работни дни преди датата на пътуване.
За сключване на договор е необходимо да представите документи и да заплатите според датата депозит или пълната стойност на пътуването, , ТУРОПЕРАТОРЪТ генерира поименен договор, отразяващ основните параметри на платения пакет, хотелска резервация, друг вид пътуване,  съобразен с настоящите общи условия, който се счита за валиден и без подписа на туриста.Най-късно при сключване на договора, Туристът следва да заяви свои индивидуални специални спрямо офертата на ТУРОПЕРАТОРА изисквания, които ако последния е в състояние да удовлетвори отразява в съдържанието на договора след съгласуване на обстоятелствата около тях с Туриста.

V .  УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЯНА В ЦЕНИТЕ
ТУРОПЕРАТОРА  си запазва правото  да променя общата цена на туристическото пътуване в случаите:
1.Когато  има промяна в размера на такси свързани с услуги от договора например летищни  пристанищни фериботни и други такси           
2. В случай, когато не е събран  необходимият минимален брой туристи, да се осъществи екскурзията,  със съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ
3.Промяна в стойността на транспортните разходи, включително, но не само цени на горива
4.Промяна във валутен курс, относим към пътуването в периода между сключване на договора и датата на пътуването


VI ПРОМЕНИ , АНУЛАЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕТО 

ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да отмени организирано туристическо пътуване, като информира за това своевременно Туриста за възникване на основанието на отмяната в следните случаи:

1.В случай, че не е набран необходимия  минимален брой участници ТУРОПЕРАТОРЪТ  не носи отговорност за неизпълнението на договора, като връща на Туриста всички внесени от него суми.

2. ТУРОПЕРАТОРЪТ  не носи отговорност в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуване, които не зависят от него, а именно при форсмажорни обстоятелства като:
Забавяне на самолетни полети и фериботни пътувания по технически или метеорологични причини, непредвидими обстоятелства  / природни бедствия, епидемии, болести, извънредно положение, стачки, временно затворени граници, военни действия, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти.

3.  ТУРОПЕРАТОРЪТ  не носи отговорност в случай на невъзможност да се реализира пътуването поради отказ за издаване на виза

4. За организирани програми - преди пътуването – ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да анулира без предупреждение пътуването на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице, то причи­нява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство на други клиенти, служители или партньори на ТУРОПЕРАТОРА. В този случай, ТУРОПЕРАТОРА не дължи обяснение или неустойка за анулацията. На по­требителя се връща заплатената до момента сума.

5. По време на пътуването - Туристите следва да уважават местните обичаи, начин на живот и правила на поведение. Може да Ви глобят за изхвърляне на бок­лук на улицата, пушене или пре­сичане на необозначено място. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да откаже извършването на услуги по време на пътуването, включи­телно и да прекрати извършването на услуги до края на пътуването, на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго отори­зирано от нас лице или държавен служител - полицай, митнически или граничен служител, то причи­нява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство сред други клиенти, служители или партньори на ТУРОПЕРАТОРА. ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи обяснение или неус­тойка за прекратяването на предоставяните услуги, в случай че проявата, причинила прекратяването на услугите е документирана с протокол, по­дписан от присъстващи на място служебни лица или туристи.

6. Закъснели туристи не се изчакват и на тях не се въз­становяват услуги, които не са ползвани. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за по­следствията и не възстановява средства за услугите, които не са ползвани.

7. При организирани групови пътувания ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да променя транспортната фирма, вида и категорията на транспортното средство, с оглед броя на записаните туристи по определена програма или при обстоятелства, независещи от ТУРОПЕРАТОРА и партньорите му.

8. При организирани групови пътувания ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на промени в последователността на изпълнение на програмите. 
Туроператорът си запазва правото да променя маршрути и часове или да премества екскурзиите за друг ден, когато климатичните условия налагат това, за да се гарантира сигурността и качеството на услугата.

9. При организирани групови пътувания минимален брой участници: 40 туристи / ако не е упоменато друго условие по програмата  / В случай, че не е набран необходимия  минимален брой участници ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнението на договора, като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички внесени от него суми.

10. Срок за уведомление за минимален брой туристи  7дни преди началната дата. ако не е упоменато друго условие по конкретната програма /

11. За изменения по Туристическа програма, по време на пътуване, поради анулирани полети или фериботни разписания, при усложнена климатична обстановка, което се счита за форсмажорни обстоятелства, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.

12.При анулация по специални оферти като Ранни записвания”, различни Промоции” , и др се спазват условията в конкрeтната оферта.


VII. ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ

I . Хотелски резервации: Този раздел касае общите условия за ползването на туристическа услуга резервации за  хотелско настаняване

1. Записването за ползване на туристическа услуга-хотелско настаняване се извършва в офиса на туроператора, по телефон, факс или електронна поща. 

2. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя оферта с посочена крайна цена и описание какво е включено в нея. Резервацията се прави след плащане на капаро в минимален размер 30%, освен ако не е упоменато друго по конкретната оферта,  или пълната сума в брой, на място в офиса  или по банков превод по посочена от Туроператора банкова сметка. 
Разходите по плащане от Потребителя към Туроператора са за сметка на потребителя. В случай на плащане във валута, различна от български лев, важи обменният валутен курс, валиден към момента на плащането на съответната трансферираща финансова институция.
3. След заплащане (частично или пълно) на съответната резервация (туристическа услуга), тя е обвързваща за страните.
В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. 
В случай, че Туроператорът не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията. В този случай Туроператора  не носи отговорност  за изпълнение по резервацията пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

4. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в настоящите общи условия и/или към съответната оферта  за резервация.
5. При анулация на хотелска резервация по специални оферти като “Ранни записвания” ,  “Промоции”, "Кампанийни дати и празници "  и др се спазват условията по конкрeтната оферта.
Заявка за анулация от страна на клиента се прави само в писмен вид /по е-майл или на място в офиса /.
6. В случаи на специални изисквания от ПОТРЕБИТЕЛЯ извън оферираните от ТУРОПЕРАТОРА, ще се потвърждават при възможност от подсигуряване на място. Ако тези допълнителни изисквания, са с допълнително плащане, то следва да бъде направено на място .
7. Категоризацията на туристическите обекти за настаняване, са съгласно законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел,е осигурена от хотелите.
8. ПОТРЕБИТЕЛЯ следва да има предвид, че настаняването в туристическите обекти, освобождаването, както и настаняването на домашни любимци е според условията на обекта, като потребителя следва да се запознае подробно с тези условия преди резервиране на настаняването, като ТУРОПЕРАТОРА не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията, както и за санкции свързани с ненавременното освобождаване на туристическите обекти.
9. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, за загуби на туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея, извън посочените права за отказ и/или анулация на резервация. В случай на анулации или промяна на резервация се прилагат условията по договор  и / или анулационната политика по ранни резервации, специални и кампанийни оферти.
ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага възможност за сключване на  застраховка „Отмяна на пътуване” която покрива разходите за прекратяване на договора за туристически пакет от страна на пътуващия, при условията предложени от застрахователната компания.
При условия на пандемична обстановка Covid, препоръчваме сключване на такава. Подробности за условията ще получите  на сайта на Зд Евроинс или при запитване в офисите на фирмата.
10. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при отказ на съответните институции за издаване на виза, ако е необходима такава 
11. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи 

II. Хотелско настаняване при организирани пътувания - групи Този раздел касае общите условия що се отнасят за всички резервации за ползването на туристическа услуга – екскурзии и почивки

1. Туристите се настаняват в хотели категория от 5 * до 2*, което е посочено конкретно за всяка програма
2. При организираните пътувания и екскурзии настанаването в хотелите е в стаи стандарт, в случай че не е посочена възможност за доплащане за де луксова стая или стая с изглед /море или забележителности/
3.Стандартното настаняване е в хотели отговаряши по условия на 3*, освен ако в предварителната информация не е посочено друго. 
4. Цената при организираните пътувания е формирана на база настаняване в стая с 2 / 3 легла. Ако туристът пътува самостоятелно, доплащането за единична стая е задължително.
5. Категорията на хотелите се определя съгласно европейски стандарт, но се различава в отделните страни
6. Когато е обявен конкретен хотел ,  ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото за промяна и  настаняване в подобни хотел/хотели , като запазва договорената категория за хотелско настаняване.
7. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение  с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената ,не се счита за значителна промяна на Договора.
8.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случай на: откраднато, загубено или забравено имущество и документи на туристите
9. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при инциденти и нанесени щети на хотела , от страна на туристите
10.ТУРОПЕРАТОРЪТне носи отговорност в случай , че туристите не бъдат допуснати или бъдат отстранени от хотела, когато нарушават неговите политики за настаняване и пребиваване, спрямо международните хотелски разпоредби

VIII .ТРАНСПОРТ

1.Автобусните екскурзии се извършват от превозвачи, с които ТУРОПЕРАТОРЪТ сключва договор за конкретното пътуване , Превозвачите които ТУРОПЕРАТОРЪТ  ползва за осъществяване на ТП имат издаден  Лиценз за международна дейност , разполагат с  лицензирани туристически автобуси, управлявани от квалифицира-ни и възпитани шофьори с дългогодишен опит в международни пътувания
2. Детайли по пътуването като часът на тръгване и място на отпътуване от България, рег. номер на автобуса, фирма, адрес на управление, номер на лиценза на превозвача, година на производство, номер и срок на валидност на знака за първоначален технически преглед или на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на превозното средство се препотвърждава 2 дни  преди датата на тръгване / с посещение или ,при невъзможност за такова , обаждане в офиса на  ТУРОПЕРАТОРА от страна на пътуващите /
3.Когато пътуването е организирано с автобус, настаняването в превозното средство се извършва според реда на записване на всеки турист.
4. При организирани групови пътувания ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да променя транспортната фирма, вида и категорията на транспортното средство, с оглед броя на записаните туристи по определена програма.
5 За нарушения извършени от водача на превозното средство  или от транспортната фирма ТУРОПЕРАТОРА не носи отговорност .

6.Фирми превозвачи по автобусните  програми

Виктория ойл Адрес София, Дружба 2, к-с Цариградски  Лиценз за международен  превоз № 0933
транпортни средства  Mercedes – Sprinter
Рали13   Адрес София  бул. Ботевградско шосе №244.
автопарк от 13  автобуса с всички екстри, категория EURO 4, 49+1 места, маркa MERCEDES
Монтана АД  Адрес София  ул.Суходол 13    Лиценц за международен  превоз №0407
Транпортни средства Мерцедес 1 бр Травего 2005 .  6 бр Мерцедес Туризмо  2005,2006, 2008 год. на производство . 
Ролита 97 П" ЕООД лиценз за международен превоз на пътници № 0510,
Мерцедес Травего . Мерецедес Туризмо , Бова ФХД 12-290,  Бова ФХД 12 370 А , Хюндай Каунти Снегер турист Адрес: гр.Пазарджик , бул. Георги Бенковски    Лиценц за международен  превоз № 0509
Транпортни средства    3бр Мерцедес Туризмо  год. на производство 2005 . 2007
ШАНС ТУР   Международен евролиценз 0705 / 01.01.2007
разполага с богат и разнообразен автопарк  2004-2009г MAN, DAF, MERCEDES, SETRA, SCANIA, BOVA, NEOPLAN
Всички автобуси са включени в международен и вътрешен лиценз за превоз на пътници. Категоризирани са по систремата IRU и отговарят на изискванията и стандартите на ЕО. Оборудвани са подходящо за продължителни пътувания. Снабдени са с климатици (климатроници), WEBASTO, минибар, хладилник, WC, аудио и микрофонно озвучаване, TV/DVD – система, удобни ергономични седялки, голямо багажно отделение.

За кампанийни  дати, като официални празници и др. Или при заетост от страна на посочените превозвачи  Туроператорът си запазва правото да наема транспортни средства на лицензирани превозвачи различни от обявените
6.Самолетните програми в зависимост от дестинациите се изпълняват от авиокомпаниите: “Air Malta”, „Air France”, “Alitalia”, Ausitrian Airlines”,” “Bulgaria Air”, “CSA”, “Fly Niki”, , “Malev”, “Lot”, “Lufthansa”, “ “Wizz Air” ,  “Sky Airlines”
7.При пътуване със самолет задължение на туристите е да се явят на летище за проверка поне 2 часа и половина преди часа на полета, отбелязан на билета. При закъснение на полета по вина на туриста, авиокомпания или летище, стачка, действия за осигуряване на безопасност или отстраняване на технически проблем,  ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не компенсира пропуснати услуги.

IX. ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ

1.В случай, че по време на пътуването се установи неизпълнение или неточно изпълнение на условията по  сключения Договор, ТУРИСТЪТ се задължава незабавно в писмена форма да уведоми Туроператора или доставчика на услугите на ТУРОПЕРАТОРА с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
2. Ако на място има представител на Туроператора следва Туриста / Туристите да го запознаят с условията от които имат оплакване Необходимо е незабавно да се обърнат за съдействие към него и да направят съвместен анализ, с цел да се удостоверят техните оплаквания и претенции  . Ако се установи че претенциите са основателни представителят на ТУРОПЕРАТОРА трябва да съдейства за отстраняване на проблема, ако това е възможно. В случай че Туристите не уведомят лично представител на ТУРОПЕРАТОРА или представител на хотела , в момент в който проблема може да бъде отстранен , а направят това след като изтече престоят им и напуснат хотела , претенцията се счита за неоснователна и необоснована.
3.Всички оплаквания на Туристите от хотелското настаняване трябва да бъдат предоставени в писмен вид на ръководството на хотела през времето на пребиваването им в хотела. Оплаквания, незаявени в писмен вид на място в хотела, които за първи път са повдигнати след края на престоя на туристите, ХОТЕЛЪТ и ТУРОПЕРАТОРЪТ имат право да не разглеждат.

4. Всички оплаквания на Туристите свързани с допълнително организирани услуги трябва да бъдат предявени на място при предоставяне на услугата, като ТУРИСТЪТ се задължава незабавно да уведоми Туроператора. В случай, че не е предявено оплакване на място, Туристът има право на рекламация в писмен вид в срок от 24 часа от консумираната услуга.

5. В случай, че причините за неизпълнение на определен елемент от програмата не са били разрешени по време на самата екскурзия туристът следва да представи протокол или друг документ в подкрепа на исканата рекламация, подписан от служителя на агенцията.Рекламации по извършено пътуване се уважават, ако се подадат в писмен вид в офиса на Туроператора  до 14 дни след приключване на пътуването.

6. Рекламацията се извършва от туриста в писмен вид , с прилагането на съответни доказателства за обосноваността на твърденията и исканията, а също и други, имащи отношение към случая документи .Правото на рекламация и/или претенция се упражнява само от засегнатото лице, включително при договор в полза на трето лице.
ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава а срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея .Туроператорът може да изисква допълнителни писменни или други видове доказателства, включително изявления на засегнати лица по случая.
7.Всички рекламации трябва да бъдат отбелязани на мястото , където е станало оплакването , като се състави констативен Протокол , подписан от представител на ТУРОПЕРАТОРА , приемащата агенция или от представител на хотела както и от самия турист , а при необходимост и от други лица , компетентни да удостоверят съответните обстоятелства.
8.За рекламации подадени от туриста при нарушаване на общите условия,Туроператорът не пристъпва към разглеждането им и не носи отговорност. В тези случаи Туристът няма право на каквито и да е претенции към Туроператора.
9.Услуги, които не са консумирани по вина на туриста не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

X. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

• Всичко , което не е обявено в раздел “Цената включва” от туристическата програма се заплаща от Туриста допълнително ,
Например посещения на туристически обекти , изискване от страна на туриста за настаняване с изглед който е с доплащане,   заплащане на каюта/и при екскурзии с ферибот , посещения на увеселителни паркове, разходки с корабче и др.

• Цените , упоменати за посещения на туристическите обекти имат информативен характер.
•  “Свободно време” в туристическата програма означава , че през това време персоналът на Туроператорът и автобусът не обслужват туристите.
• “Туристическа програма” означава посещаване на туристически обекти с екскурзовод на Туроператорът , не задължително с автобус . Екскурзоводът от фирмата няма право да подава екскурзовоска информация и беседи на групата в музеите и историческите обекти с платен вход , където това право имат само местни оторизирани екскурзоводи , които при желание от страна на групата могат да бъдат наети срещу допълнително заплащане.
• Закуска – закуската, предлагана от хотелите, е континентална – кафе и кроасан, но в повечето екскурзии Туроператорът осигурява закуска “бюфет „ без допълнително заплащане .
База на хранене Полупансион - – включва  нощувка с две хранения обикновено закуска  и вечеря ,/ в някои случаи вечерята може да бъде заменена с обяд /По време на храненията не се включват напитки ,освен ако това не е изрично упоменато
База на хранене All inclusive / олл инклусив / – включва закуска , обяд и вечеря , като се предлагат и междинни закуски, безалкохолни напитки , бира , вино и алкохолни напитки местно производство.

Преди да резервирате , получавате от Туроператора стандартната информация 
Политика за поверителност/защита на личните данни

Ползване на туристически пакети  ЕС 2302